เพลง เริงทะเล

ผลงานเพลงโดย ประดิษฐ อุดตะมัง
จากภาพยนตร์เรื่อง ชื่นชีวาฮาวาย
ดิ อิมพอสซิเบิ้ล ร้อง และบรรเลง

รื่นเริงลมทะเลสำราญ
ดังอุทยานของพรหม
ฟังคลื่นทะเลและลม
มีคู่คลอเคล้าชม พรหมให้ยืมสวรรค์
เมื่อทะเลเรียบใสสวยพราว
แลดูแวววาวสะท้อนจันทร์
ดูเงาต่อเงารักกัน กายต่อกายสัมพันธ์
น้ำและจันทร์หยอกเอิน
เมื่อทะเลบ้า
น้ำกับฟ้า หมางเมิน
คนรักกันเหลือเกิน
ยังห่างเหินไปได้
เมื่อทะเลยังเป็นสีคราม
ดูคลื่นไล่ตามซึ้งใจ
ยามเมื่อเมฆคลายฝนไป
น้ำและฟ้ารักใคร่รักเราเช่นทะเล
รักเราเช่นทะเล